پلدختر

پلدختر در ورودی شهر پلدختر واقع شده است. هرچند این بنا در قرن چهارم هجری قمری مرمت شده است اما اصل آن مربوط به دوره ساسانی است. جهت پل، شرقی – غربی و طول آن 270 متر است. در حال حاضر تنها یک اتاق از پل موجود است که بلندای آن 18 متر است. این پل اهمیت ویژه ای در ارتباط بین مناطق جنوب و غرب و مرکز شمال داشته است.

این پل مربوط به دوران ساسانی است و در فهرست ملی آثار ایران به ثبت رسیده است.