رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۸

پل‎های تاریخی لرستان در جهان مطرح هستند - نمایش محتوای خبر

 

 

پل‎های تاریخی لرستان در جهان مطرح هستند

پل‎های تاریخی لرستان در جهان مطرح هستند

مدیر پایگاه پلهای تاریخی لرستان گفت: عظیمترین دهانه پل مربوط به گاومیشان است.

عطا حسنپور در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه لرستان، با اشاره به ویژگی پلهای استان بیان کرد: برخی از پلهای لرستان نه تنها در کشور بلکه در تمام دنیا مطح بوده و زبانزد است.

وی اضافه کرد: بیشتر این پلها توسط باستانشناسان و معماران خارجی قبل از انقلاب کشف و به دنیا معرفی شدند. به عنوان مثال پل کشکان طویلترین و عظیمترین پل ایران است که با لقب مادر پلهای ایران آن را میشناسند که این پل 320 متر طول دارد.

حسنپور ادامه داد: همچنین پل گاومیشان از نظر معماری ویژه و بینظیر است که یکی از دهانههای آن 34.5 متر بوده و یکی از عظیمترین دهانههای پل است.

مدیر پایگاه پلهای تاریخی استان تصریح کرد: عظمت این پل را با طاق کسری و ایوان مدائن باید مقایسه کرد. عرض دهانه طاق کسری حدود 25 متر است که بر روی زمین هموار ساخته شده است اما این پل با این دهانه عریض بر روی رودخانه خروشان سیمره قرار دارد و با مصالح سنتی آن روزها که ابتداییترین مصالح بودند، بنا شده است.

وی افزود: همچنین پل کلهر معمولان مرتفعترین پل شناخته شده که اکنون 26 متر از آن مانده است.