پل کشکان

پل کشکان در منطقه چگنی بر روی رودخانه کشکان قرار گرفته است. طول پل 320 متر و عرض هرکدام از دو چشمه شرقی آن 23 متر و 20 سانتی متر است. ارتفاع آن در بالاترین قسمت 26 متر و در کوتاهترین قسمت 10 متر است و از 12 طاق پل تنها سه دهنه آن تخریب شده است و بقیه هنوز سالم هستند.

برخی از پایه های پل با سنگ و آجر و گچ می باشد. در کنار این پل بقایای سه پل دیگر از دوره های گذشته وجود دارد که با مشخصات پل های ساسانی قابل مقایسه هستند. بنای فعلی مربوط به قرن چهارم هجری قمری است که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.