پل کلهر

پل کلهر در بخش معمولان از توابع شهرستان پلدختر واقع شده است و پایه های آن به صورت بیضی شکل است که از ویژگیهای آن می توان به وجود سکویی در دو پایه اصلی پل نام برد که سکو از دوازده پله ساخته شده و کاربرد آن دقیقه مشخص نیست ولی احتمالا به عنوان پشت بند از آنها استفاده شده است.

رنگ ملات پل در قسمت پایه ها متمایل به قرمز است که به علت تریب آن با یک نوع شن قرمز رنگ و همچنین نوعی گیاه می باشد. کتیبه ای در قسمت غربی پل بر سینه کوه بالاتر از گسل روی پل به طرف شمال غربی آن نوشته شده است و قرینه آن در قسمت جنوبی بر سینه کوه وجود داشته است که متاسفانه تخریب شده است. این بنا در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.