پل گاومیشان

پل گاومیشان در فاصله سی کیلومتری شهرتان پلدختر بر فراز رودخانه سیمره در حد فاصل استان های ایلام و لرستان احداث شده است. جهت پل شمال شرقی به طرف جنوب است. طول پل 175 متر و عرض گذر ار سطح پل نزدیک به هشت متر و بیست سانتی متر است و در حال حاضر دارای شش چشمه طاق است.

عرض اصلی چشمه طاق حدود 33 متر و 70 سانتی متر و مصالح اصلی آن را ملات، آجر و سنگ تشکیل می دهد. بنابر گفته برخی مورخان، نام گذاری این پل به گاومیشان به جهت پرورش گاومیش در منطقه بوده است.

این پل از بناهای عظیم در دوره ساسانی است و در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.