پژواک: بررسی مشکلات سطح شهر و استان

پژواک - برنامه ای که به مشکلات شهر و مردم می پردازد. این قسمت چشمه عراز

شبکه سیمای لرستان

Loading the player...
سال تولید: 1399
عوامل تولید:

تهیه کننده و گزارشگر: شهرام شادابفر

شبکه سیمای لرستان

معاونت فضای مجازی

مونتور: لیلا محمدی