سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۲۴ فروردین ۱۴۰۰

پژواک صدای مردم از شبکه افلاک - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

پژواک صدای مردم از شبکه افلاک

پژواک صدای مردم از شبکه افلاک

برنامه‹‹پژواک›› به بررسی و پیگیری مشکلات مردم در شهرهای مختلف استان لرستان می پردازد

موضوع:مشکلات مردم ساکن در سامانه مسکن مهر بروجرد‹‹ قسمت اول››

روزهای دوشنبه و چهارشنبه

مونتور: لیلا محمدی