پیشه گران

??با محوریت معرفی تولید کنندگان و کارآفرینی های آنها برای جوانان هم استانیهای عزیز، که شغل و پیشه ی خود را نسل در نسل و سینه به سینه از پدران خود ادامه داده اند

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده وگزارشگر:محمد رهبری نژاد

تاریخ تولید: 98-1-1