پیشگیری از بیماریها

باید از تمام مواد غذایی که مورد نیاز بدن است به اندازه نیاز مصرف شود. بدن به اندازه ای که مورد نیازش باشد برداشت می کند. استفاده زیاد از حد ویتامین ها و مواد غذایی هم مضر است. هر چه بیشتر به سمت گیاه خواری حرکت کنیم سلامتیمان به همان نسبت تضمین است.

بهتر است مواد، حتی المقدور به صورت تازه باشد و در صورت نیاز، فریز کردن مواد بهترین گزینه است تا مواد در غیر زمان اصلی خودشان مورد مصرف قرار گیرند.