چطور با کودک بیش فعال برخورد کنیم

والدینی که کودکان بیش فعال دارند باید به روانشناس مراجعه کنند تا تست های لازم از آنها به عمل آید و مراحل درمانی آن انجام شود که این مراحل روان درمانی و خانواده درمانی و یا دارو درمانی است که با علم جدید هم 90 درصد از این بیش فعالی ها درمان شده است.

کودکان بیش فعال هوش بسیار خوبی دارند و بسیار کنجکاو هستند. فقط ایرادی که دارند شیطنت ها و انرژی زیاد آنها همراه با عدم تمرکز است. نوع تغذیه تاثیر بسزایی بر کنترل کودکان بیش فعال دارد. شیرینی، غذاهای آماده، کاکائو، ماکارونی و نوشابه برای کودکان بیش فعال مضر است. فضای خانه می تواند بچه را بیش فعال کند یا از بیش فعالی در بیاورد. پس باید با تشخیص و تصمیم درست به کودکان بیش فعال کمک کنیم.

Loading the player...