چل سرو، دوست فره

در لرستان لالایی ها و ادبیات عامه گوناگون با روح مردم عجین شده است.

چل سرو از فال های آشنای مردم لرستان است که به صورت گروهی برگزار می شود. در جمع حاضران یک نفر انتخاب می شود که چهل دانه تسبیح را انتخاب می کند و با گفتن ادبیاتی از سوی جمع شروع می شود.

ادبیات شفاهی مجموعه ای از اطلاعات احساسی و ادراکی انسانهاست که در طول تاریخ پدید آمده است و به صورت قالب های مختلف جلوه گر شده است. این احساس و اطلاعات به وسیله گفتار، سینه به سینه منتقل گردید و مهم ترین عامل و تنها مکمل آنها زبان است. ترانه های عامیانه هنر ساده ترین طبقه مردم است که نشان از روح آزاد آنهاست.

در ادبیات عامه، روح خلاق مردمانی موج می زند که در گذر دوران ها بدون هیچ چشم داشتی و حتی گاه بدون ذکر نامی به انتقال فرهنگ کمک کرده و آن را سینه به سینه در درازای تاریخ عبور داده اند. این پادکست راجع به جل سرو با نام دوست فره می باشد.