چل سرو (چشم چشم به راه)

در لرستان به واسطه دارا بودن تاریخی کهن، ادبیات شفاهی سهم بزرگی را در فرهنگ این سرزمین تشکیل داده است. ادبیات مردن دارای صورت های گوناگون است که ترانه ها، ضرب المثل ها، قصه ها و افسانه ها را در بر می گیرد.

با تعمق و کاوش در مضامین ادبیات عامیانه می توان به رویدادهای اجتماع و فرهنگ دوران گذشته پی برد و با افکار و احوال مردمان آشنا شد.

ادبیات شفاهی نماد ذهن و فکر انسان است که در برهه ای از زمان در آن جامعه زندگی کرده است. آداب و رسوم، مسائل دینی، لالایی ها، ادبیات عاشقی، ضرب المثل ها و اصطلاح ها، مویه ها و چهل سرو از جمله بخش های ادبیات شفاهی لرستان است.

چهل سرو از جمله فال های آشنا و بسیار متداول مردم لرستان است که اغلب به صورت دسته جمعی برگزار می شود که ابتدا از جمع حاضران یک نفر به عنوان فال انداز انتخال می شود. فال انداز چهل دانه تسبیح یا هر نماد دیگری را انتخاب می کند که با گفتن ابیاتی از سوی جمع شروع می شود. این پادکست راجع به چل سرو و چشم چشم به راه است.