چه عواملی باعث به وجود آمدن طلاق می شود

همه انسانهایی که ازدواج می کنند به قصد خوشبختی با هم ازدواج می کنند. اما عواملی باعث می شود که افراد از سمت خوشبختی برگردند. اولین موضوعی هم که اتفاق می افتد عدم شناخت زن و مرد نسبت به یکدیگر است. یعنی دختر و پسری که با هم ازدواج می کنند و شناخت کافی با هم ندارند.

باید قبل از عقد رسمی، یک دوره نامزدی برای شناخت یکدیگر داشته باشند که اگر آن موقع متوجه شدند که نمی توانند با هم کنار بیایند از همان ابتدا جدا شوند.

دلیل دیگری که باعث می شود زوجین در فضای طلاق وارد شوند فاصله طبقاتی است که بین زوجین وجود دارد. از عوامل دیگر اعتیاد است که باید قبل از ازدواج مراقب این مسئله باشند.

Loading the player...