کار با روبان (برگ سرخس)

برای درست کردن برگ سرخس با روبان ابتدا کارگاه مورد نظر را می آوریم و روی پارچه نصب می کنیم. سپس طرح مورد نظر را روی پارچه کشیده، اگر از پارچه های نازک استفاده کنیم هیچ کششی روی کار نمی افتد اما اگر از پارچه های پلاستیکی استفاده کنیم روی کار کشش می افتد و در صورت سوزن زدن سوراخ هایی که ایجاد می شود بازتر است.

پس از کشیدن طرح مورد نظر، ته روبان را گره زده و از نوک برگ شروع به کوک زدن می کنیم تا پایان برگ، روی طرح را کاملا پر کنیم.

Loading the player...