کتاب راه های کسب آرامش در خانواده

کتاب راههای کسب آرامش در خانواده به نویسندگی خانم پورامینی است.

با توجه به اینکه خانواده مهمترین واحد اجتماعی است و باعث اعتلای حیات بشری در ابعاد مختلف زندگی است، بنابراین روابط درون خانواده و قوانین خاص آن باید به درستی تعریف شود تا زندگی همراه با موفقیت باشد. این کتاب دارای 9 فصل است که در 6 فصل اول وظایف هر کدام از اعضای خانواده و جایگاه آنها را همراه با احادیث و آیات قرآن توضیح داده است.

مولف در فصل هفتم به اصول مشترک و اهم وظایف مشترک میان افراد و خانواده می پردازد و بیان می کند که برای رعایت آداب در خانواده می توان از سوره حجرات بهره زیادی برد.

فصل هشتم به بیان پیامدهای ناشی از عدم رعایت قوانین و مقررات در خانواده می پردازد و عواملی مثل خودکشی، اعتیاد، بزهکاری، لجالت و غیره را توضیح می دهد. در فصل آخر راهکارهای اساسی برای پایبندی اعضای خانواده به رعایت ادب را مورد توجه قرار می دهد.

جواب‌های شاخه ای نویسنده تاریخ
اسلامی محمد ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ ۱۱:۲۶

محمد
اسلامی
0 (0 آرا)
پست شده در ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ ۱۱:۲۶