کتاب پرسش و پاسخ کودکان

کتاب پرسش های کودکانه و پاسخ آنها که انتشارات دانش ایران آن را منتشر کرده است و مترجم آن فرهاد سوری می باشد کلیه پرسش های کودکان از سن 2 سالگی تا 11 سالگی را مطرح کرده است. دومین کتاب، کتاب چگونه با کودکان خود رفتار کنیم. این کتاب هم راجع به سوال و پاسخ کودکان توضیح می دهد.