کش های بدنسازی

کش های بدنسازی وسایلی هستند که نیاز به فضا و مکان خاصی ندارند و به راحتی در هر کیفی جا می شوند.

فعالیت های ورزشی باعث می شوند که سیستم قلبی و عروقی و گروه های مختلف عضلانی تقویت شوند. کش های بدنسازی دارای درجات مختلف با رنگهای متفاوت هستند.

افرادی که سن پایین دارند باید از کش های ساده استفاده کنند تا به آرامی عضلات بدنشان تقویت شود.

تمریناتی که با این کش ها صورت می گیرد قدرت و استحکام بدنشان را افزایش می دهد.