کفشدوزک

در این ویدئو طرز کشیدن کفشدوزک آموزش داده می شود.

ابتدا با کشیدن دوتا نیم دایره روبروی یکدیگر و یک نیم دایره و یک نیم دایره بالای آنها بدنه و بالها و سر کفشدوزک نقاشی می شود.

سپس شاخک های کفش دوزک را با دوتا خط موازی و یک دایره کوچک می کشیم. پس از آن بالها و بدنه کفش دوزک را با رنگ آمیزی زیبا می کنیم.

Loading the player...