کلیپ کبوتران آشنا

کنار بچه ها که می نشستیم          

اتاق کوچکم بهار می شد

دوباره گوش غنچه های تشنه

پر از سرود آبشار می شد

خوشا به حال بچه های خوبی که

از نگاه تو شکوفه چیدن

بسیجیان کوچکی که در جنگ

هزار و یک حماسه آفریدند

همان کبوتران آشنایی که

درس نور را تمام کردند

به قلب روشنت دخیل بستند

به چشمهای تو سلام کردند

خلاصه هر چه از پدر بگویم

هنوز نکته های دیگری هست

خوشا به حال بچه های ای باغ

که تو به رویشان کشیده ای دست

Loading the player...