کوچه باغ جوانی2

 

 برنامه کوچه باغ جوانی : برنامه ای به مدت 45 دقیقه از تولیدات مرکز لرستان می باشد.

برنامه کوچه باغ جوانی از تولیدات  مرکز لرستان به مدت 45دقیقه که هرروز به صورت زنده پخش می شود. در برنامه جوان به جوانان ومسائل مربوط به جوانان در جامعه امروزی پرداخته می شود. در برنامه کوچه باغ جوانی به معرفی یک کتاب در حیطه جوانان پرداخته شود. بخش جوان دیروز وگزارشهایی که با موضوعات مختلف در حیطه جوانان تولید می شود.

Loading the player...
عوامل تولید:

 

 تهیه کننده: سید فرزاد والی زاده

 صدابردار: سیامک امرایی جواد دانش پایه

گزارشگر: احسان شیران

گوینده:لیلا محمدی

تاریخ تولید: 1397-4-16