کوچه باغ جوانی

برنامه رادیویی کوچه باغ جوانی

برنامه جوان با آیتم های بسیار جذابو متنوع از جمله: گزارش،ترانه،باغ کاغذی،کوچه باغ پیروزی و...

هر روز از شنبه تا پنجشنبه ساعت 17 تا 17.45

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده و نویسنده: محمد رضا طرحانی نژاد

دستیار تهیه: کامیار جان احمدی

گوینده: لیلا محمدی

گزارشگر: احسان شیران

بازیگر: سامان اعتباری و محمد رضا طرحانی

مونتور: لیلا محمدی

تاریخ تولید: 1399