گزارش تصویری: مراسم استقبال از پیرغلامان حسینی در گلزار شهدا