گزارش تصویری 2: مراسم استقبال از پیرغلامان حسینی در گلزار شهدا