گفته ها ی ماندگار انقلاب

 

ویژه نامه دهه فجر انقلاباسلامی ایران دھه فجر ،سرآغاز طلوع اسلام،خاستگاه ارزشھای اسلامی، مقطع رھایی ملت ایران و بخشی از تاریخ ماست که گذشته را از آینده جدا ساخته است .در دھه فجر اسلام تولدی دوباره یافت و این دھه در تاریخ ایران نقطه ای تعیین کننده و بی مانند بشمارمیرود .تا قبل از انقلاب اسلامی،در ایران نظام اسلامی وجودنداشت و رابطه پادشاھان با مردم رابطه ی »غالب و مغلوب «و »سلطان و رعیت «بود وپادشاھان احساس میکردند که فاتحینی ھستند که بر مردم غلبه یافته اند و حضرت امام رضوان اﷲ تعالی علیه این سلسله معیوب را قطع کردند و نقطه ی عطفی در تاریخ ایران بوجودآوردند و شمشیر اسلام مردم را علیه دشمنان اسلام،مردم و استعمارگران به کار گرفتند .دھه انقلاب از رشحات اسلام است و آئینه ای است که خورشید اسلام در او درخشید .

با گسترش قیام مردم و خروج شاه از ایران، شاپور بختیار به عنوان تنها امید رژیم پهلوی، به عنوان نخست وزیر معرفی و باقی مانده بود. این ایام که مصادف با اربعین امام حسین« علیه السلام» و گسترش راهپیمایی ها و اعتراضات مردمی بود، امام« قدس سره» طی پیامی، نکات تازه ای را برای هوشیاری مردم یادآور می شوند. همزمان با سایر شهرها، در تهران نیز راهپیمایی ها ادامه می یابد و فریاد الله اکبر جمعیت میلیونی لرزه بر اندام آخرین بقایای طاغوت می اندازد. انسان های بپا خاسته و از جان گذشته با عزمی پولادین می روند تا سرنوشت مملکت خود را به دست بگیرند و همگی خواستار انحلال حکومت پهلوی و تشکیل حکومت اسلامی هستند و با شعار « استقلال، آزادی ، جمهوری اسلامی» خط مشی آینده را ترسیم می نمایند.

Loading the player...
عوامل تولید:

رادیو لرستان تقدیم میکند.

معاونت فضای مجازی

مونتور: لیلا محمدی

تاریخ تولید: 1398