سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین | جمعه، ۶ خرداد ۱۴۰۱

گفتگو با بانوی کارآفرین دورودی با احداث کارگاه مینا کاری روی مس - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

گفتگو با بانوی کارآفرین دورودی با احداث کارگاه مینا کاری روی مس

دانلود

گفتگو با بانوی کارآفرین دورودی با احداث کارگاه مینا کاری روی مس