گلستانه

 

برنامه گلستانه برنامه ای 30 دقیقه ای از تولیدات مرکز لرستان که هر روز تولید و پخش میشود.

برنامه گلستانه برنامه ای است عرفانی برای تنظیمی اذان ظهر که هر روز قبل از اذان ظهر تولید و پخش میشود.در برنامه گلستانه از موضوعات مختلف عرفانی که بتواند ما را بیشتر با حضور معنوی بیشتر اشنا کندپرداخته میشود.در برنامه از کارشناسان مذهبی براب اطلاع رسانی هر چه بیشتر به شنوندگان استفاده میشود.در برنامه گلستانه از موضوعات متفاوتی مانند دعا و نیایش،نهج البلاغه،زکات و حج و موضوعاتی در باره امامان معصوم که با اشنایی بیشتر بتوانیم انها را در زندگی سرلوحه قرار بدهیم.

Loading the player...
عوامل تولید:

 

تهیه کننده:فایزه بخشی پور

گوینده:مریم صارمی

صدابردار:زهرا اوری      

تاریخ تولید: 1397-1-1