گلستانه

 

برنامه گلستانه برنامه ای 30 دقیقه ای ازتولیدات مرکز لرستان تنظیمی اذان ظهر که این برنامه هرروزتولید و پخش میشود.

برنامه گلستانه برنامه ای است که این برنامه تنظیمی اذان ظهر که هر روز قبل از اذان ظهر پخش میشود. در برنامه گلستانه سعی میشود که از موضوعات متفاوت عرفانی و مذهبی که می تواند برای هر کدام از ما مسیر روشنی باشد و اطلاعات جامعه ای را در اختیار ما قرار دارد.در برنامه از کارشناسان مذهبی استفاده میکنند تا بتواند اطلاعات بیشتری را در اختیار شنوندگان قرار بدهند و همچنین اگر سوالاتی دارند انها را پاسخ گو باشند.در برنامه از تواشیح و بخشهای متفاوت تک خوانی و تصنیف های عرفانی پخش میشود.و همچنینم بخشی از نهج البلاغه به عنوان کوچه باغ حکمت را کارشناس مربوطه تفسیر میکند. و بخش معرفی مساجد که در هر برنامه یک مسجد را معرفی میکنند.

 

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده: زینب منوچهرآبادی

 گوینده:مریم صارمی

نویسنده:رامش ازادی

کاری از صدای مرکز لرستان

مونتور: لیلا محمدی

 

تاریخ تولید: 1399