گل بوم وگل بشنویم

  • برنامه گل بوم و گل بشنویم ویژه عید فطر به مدت120 از تولیدات مرکز لرستان
  • برنامه گل بوم و گل بشنویم از تولیدات مرکز لرستان برنامه ای شاد و مفرح عید سعید فطر که بسیار شور و هیجان داشت.در برنامه آیتمهای مختلف شاد و آیتمهای که هر کدام برای شنونده بسیار جذاب و شنیدمی بود. در برنامه گزارش ،تصنیف های شادو مناسب با اعیاد ،ارتباط با کارشناسان متفاوت در باره عید سعید فطر و ارتباط با شنوندگان متفاوت که مخاطبان اصلی برنامه بودند.در برنامه از تلفنهای مردمی پخش شد.
Loading the player...
عوامل تولید:
  • تهیه کننده:رضا طرهانی نژاد
  • گوینده:زهرا حسن زاده
  • نویسنده:رضا طرهانی
  • گزارشگر:سامان اعتباری
تاریخ تولید: 1397-3-26