یادها و خا طره ها

یادها و خا طره ها

گزارش مانور سپاهیان حضرت محمد (ص) در استان_ گوینده آقای حافظیان سال ۱۳۶۵

هفته بسیج گرامی باد

 

Loading the player...
سال تولید: 1399
عوامل تولید:

گوینده آقای حافظیان سال ۱۳۶۵

مونتور: لیلا محمدی

معاونت فضای مجازی مرکز لرستان