یاراحمدی خیاط

علی یاراحمدی 40 سال است که مشغول کار خیاطی است و در حدود 15 سال تولیدی پوشاک دارد و هشت نفر به طور مستقیم و 5 نفر هم به طور غیر مستقیم با وی همکاری دارند.

Loading the player...