رونق تولید ملی | جمعه، ۲۶ مهر ۱۳۹۸

یارانه، کشور را با مشکل مواجه کرده است - نمایش محتوای خبر

 

 

یارانه، کشور را با مشکل مواجه کرده است

یارانه، کشور را با مشکل مواجه کرده است

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در بودجه سالجاری دولت مکلف شده گروههای هدف دریافت یارانه نقدی را شناسایی کند.

عباس قائدرحمت در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه لرستان، اظهار کرد: افرادی که واجد شرایط هستند باید از یارانه برخوردار شوند و وزارت کار باید پاسخگوی افرادی که یارانههای آنها قطع شده است، باشد.

وی خاطرنشان کرد: قانون هدفمندی یارانهها در دولت و مجلس قبل اجرایی شد، حتی شاید اهداف قانونگذار در اجرای این قانون به شکل اکنون نبود و این مهم به بیراهه رفت چراکه به همه گروهها یارانه پرداخت و این امر سبب شد احساس حق ایجاد شود که جمع کردنش کار سختی است.

قائدرحمت اضافه کرد: در لایحه بودجه سالجاری دولت تکلیف دارد گروههای هدف دریافت یارانه را شناسایی کند.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ما نمیتوانیم بدون شناسایی، یارانه همه اقشار را قطع کنیم بلکه باید گروههای نیازمند حمایت و کمک بیشتری شوند.

وی گفت: قانون هدفمندسازی یارانهها برای افراد بیبضاعت است نه همه اقشار جامعه؛ در مجموع پرداخت 30 تا 40 هزار میلیارد تومان یارانه، کشور را با مشکل مواجه کرده است و چنانچه این رقم در مسیر اشتغال قرار میگرفت وضعیت بسیاری از خانوادهها بهتر میشد.

قائدرحمت یادآور شد: باید معلولین، افراد بیسرپرست و بیماران خاص حداقل معیشتی را تحت عنوان بیمهی بیکاری دریافت کنند.