رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

یک درصد از جامعه به دلیل کمر درد در طول زندگی ناتوان می‎شوند - نمایش محتوای خبر

 

 

یک درصد از جامعه به دلیل کمر درد در طول زندگی ناتوان می‎شوند

یک درصد از جامعه به دلیل کمر درد در طول زندگی ناتوان می‎شوند

کارشناس ارشد بهداشت حرفهای حوزه معاونت بهداشتی لرستان گفت: تقريباً 80 درصد جمعيت جهان در طول زندگي خود به نحوي از کمر درد رنج ميبرند.

ناهید شفیعیان در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه لرستان، بیان کرد: در دنياي صنعتي بيشترين علت درد مردم پس از سر درد، کمر درد است؛ تقريباً 80 درصد جمعيت جهان در طول زندگي خود به نحوي از کمر درد رنج ميبرند و یک درصد از جامعه به دلیل کمر درد در طول زندگی ناتوان میشوند.

وی اضافه کرد: کمر درد از جمله شایعترین شکایات و علل مراجعات پزشکی در تمام دنیا بوده که شیوع آن با توجه به تعاریف متفاوت بین 8 تا 45 درصد متغیر است. همچنین کمر درد، دومین علت غیبت از کار، شایعترین علت محدودیت فعالیت در افراد زیر 45 سال، پنجمین علت بستری در بیمارستان و سومین عامل جراحی در کشور ایالات متحده محسوب میشود.

شفیعیان ادامه داد: کمردرد دومين دليل مراجعه به پزشک عمومی بوده و هم اکنون میزان ناتوانی ناشی از آن در جهان رو به افزایش است؛ در هلند 26 درصد ناتوانی مردم و غیبت از محل کار به دلیل مشکلات عضلانی – اسکلتی است و حدود 6 درصد از بودجه کشور صرف این مشکل میشود.

این پژوهشگر بهداشت حرفهای اظهار کرد: در سوئد و انگلیس 30 درصد ناتوانیها و غیبت از کار به دلیل مشکلات عضلانی اسکلتی است؛ بر اساس مطالعات انجام شده در آمریکا 14.3 درصد بیماران جدیدی که به پزشک مراجعه میکنند مشکل کمردرد داشته و سالیانه 13 میلیون ویزیت پزشک به خاطر کمردردهای مزمن بوده است.

وی تصریح کرد: فشار فیزیکی روی کمر شایعترین فاکتور خطر برای ایجاد کمردرد است. کمردرد از شايعترين پديدههای جسمی، روانی و اجتماعی است که بدليل چند بعدی بودن آن باعث تحميل هزينههای سنگين به خانوادهها و جامعه میشود.

شفیعیان افزود: بر اساس مطالعات کمردرد در گروههای شغلی مختلف از توزیع متفاوتی برخوردار است و اکثر محققین این عارضه را با شغل افراد در ارتباط میدانند.

این محقق بهداشت حرفهای گفت: در گروه پرستاران میزان کمر درد متفاوت و بین 56 تا 90 درصد گزارش شده است؛ در مطالعهای که مائول و همکاران انجام دادهاند شیوع سالیانه کمردرد در پرستاران 73 تا 76 درصد گزارش شده است.

به گفته وی شیوع سالانه کمردرد در پرستاران آلمانی 73 تا 76 درصد، در ایتالیا 86 و در هنگ کنگ 80.9 درصد گزارش شده است.

شفیعیان یادآور شد: شیوع کمردرد در ایران نیز 62 درصد و 49.4 درصد گزارش شده است. صدمات پشت یکی از علل عمده درد، ناراحتی، ناتوانی و غیبت از کادر پرستاری است. نتایج یک تحقیق نشان داد که 16.2 درصد از مرخصیهای استعلاجی در پرستاران به علت کمردرد است.

این کارشناس ارشد بهداشت حرفهای اضافه کرد: در هنگ کنگ 68.7 درصد از پرستاران به علت کمردرد توانایی انجام فعالیتشان محدود شده است و 7.9 درصد از پرستاران به علت کمردرد به یک پست دیگر پرستاری انتقال یافته اند.

وی با بیان اینکه کمردرد شایعترین نوع اختلال عضلانی – اسکلتی در میان پرستاران است، اضافه کرد: فعالیتهای فیزیکی سنگین نقش مهمی در ابتلای پرستاران به کمردرد دارد. فعالیتهایی چون جابجا کردن و بلند کردن بیماران از مهمترین عوامل مستعد کننده کمردرد پرستاران است. البته اغلب محققان معتقدند که عوامل فیزیکی فقط توجیه کننده بخشی از علل شیوع بالای کمردرد است و ارتباط عوامل روانی اجتماعی محیط کار با کمردرد به عنوان یک یافته مهم در اکثر مقالات اخیر بیان شده است.

شفیعیان خاطرنشان کرد: بسیاری از محققان به این نتیجه رسیدهاند که بین عوامل روانی اجتماعی محیط کار با کمر درد و ناتوانیهای حاصله از آن ارتباط وجود دارد؛ از مهمترین مشکلات روانی – اجتماعی شغلی که میتواند سبب افزایش علائم عضلانی- اسکلتی شود میتوان به کمبود زمان استراحت، کار در محل شلوغ و استرس شغلی، اضطراب و افسردگی اشاره کرد.

 این پژوهشگر اظهار کرد: شرایط تنشزا ممکن است باعث اسپاسم عضلانی در ناحیه پشت شود و یا اینکه آستانه درک درد را پایین بیاورد که در نتیجه باعث افزایش شیوع کمردرد میشود. ییپ به نقل  از لینتون(2001) بعد از بررسی 21مقاله مروری  6 فاکتور روانشناختی شغلی را عوامل پیشگویی کننده کمردرد بیان می کند: 1- ارتباط با همکاران 2-  ارتباط با همراهان بیمار 3-  ارتباط با سوپروایزر یا مترون 4-  رضایت از محیط کار 5- رضایت از حرفه پرستاری 6- رضایت از کار کردن برای بیمار.

 وی ادامه داد: با این حال در مطالعهای که وربیک و واندربیک انجام دادند رابطه معنی داری را بین کمردرد و عوامل روانی اجتماعی در کارکنان اداری نشان ندادند. همچنان نتایج یک مطالعه مروری نشان داد که در حال حاضر شواهد کافی برای تایید ارتباط استرس شغلی با کمردرد موجود نیست و برای تعیین ارتباط استرس شغلی با کمردرد نیاز به تحقیقات بیشتر است.

 شفیعیان افزود: لازم است مدیران ارشد بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی جهت حفظ سلامت پرستاران و شاغلین بیمارستان استرسورهای مرتبط با ابتلا به کمردرد در محیط کار خود را بشناسند و در زمینه رفع آنها اقدامات کنترلی لازم را به عمل آورند.