جهش تولید | جمعه، ۲۲ فروردین ۱۳۹۹

یک سوم اراضی قابل کشت در جهان از کمبود آب کافی برای کشاورزی رنج می‎برند - نمایش محتوای خبر

 

 

یک سوم اراضی قابل کشت در جهان از کمبود آب کافی برای کشاورزی رنج می‎برند

یک سوم اراضی قابل کشت در جهان از کمبود آب کافی برای کشاورزی رنج می‎برند

دکتر پیام پزشک‎پور در گفت‎وگو با خبرنگار ایسنا منطقه لرستان، بیان کرد: در میان عوامل محدودکننده طبیعی، کمبود آب مهم­ترین عاملی است که به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک جهان به طرق مختلف باعث محدودیت کاشت و کاهش محصولات غذایی می‎شود.

وی اضافه کرد: بر اساس گزارش فائو 90 درصد از کشور ایران با متوسط بارندگی 240 میلی­متر در نواحی خشک و نیمه‎خشک قرار دارد. همچنین یک سوم اراضی قابل کشت در جهان از کمبود آب کافی برای کشاورزی رنج می‎برند و با تغییرات آب و هوایی و افزایش جمعیت این مشکل در آینده جدی‎تر خواهد شد.

پزشک‎پور ادامه داد: بنابراین شناسایی گیاهان متحل به این شرایط با عملکرد مطلوب و مطالعه ساز و کارهای تحمل آن­ها از مهم­ترین راه حل­ها برای مبارزه با مشکل خشکی است. با این حال به نظر می­رسد عملکرد دانه در شرایط بدون تنش و تنش خشکی نقطه شروع خوبی برای انتخاب ژنوتیپ­ها جهت استفاده در کارهای به نژادی در شرایط خشکی باشد.

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان تصریح کرد: حبوبات نقش مهمی در تامین نیازهای غذایی انسان ایفا می­کنند بنابراین به نظر می­رسد یکی از راه­های مقابله با تنش خشکی، اصلاح گیاهان متحمل و زودرس است و شناخت این موضوع که هر یک از گیاهان یا ژنوتیپ­ها چگونه با تنش مقابله می­کنند، حائز اهمیت است.

 وی یادآور شد: انتخاب برای گیاهانی که بدین شکل از تنش خشکی اجتناب می­کنند با موفقیت­های زیادی همراه بوده و به منظور انتخاب ژنوتیپ­های متحمل به خشکی شاخص­های مختلفی بر اساس عملکرد در شرایط تنش و غیرتنش معرفی شده است.