رونق تولید ملی | دوشنبه، ۵ اسفند ۱۳۹۸

“تاشقایق" مهمان خانه های افلاکیان - نمایش محتوای خبر

 

 

“تاشقایق" مهمان خانه های افلاکیان

"تاشقایق" مهمان خانه های افلاکیان

تاشقایق نام برنامه ای ست که از هفتم مهرماه  هرشب از ساعت 22:00الی23:00مخاطبان شبکه افلاک بیننده آن هستند.

این برنامه درفضای باز وباچیدمان سنتی صحنه، بارویکردسرگرمی _تفریحی وبا قسمت های مختلف همنشین مخاطبان درفصل پاییز خواهد بود . نمایش وگزارشهای طنز اجتماعی ،مصاحبه مردمی ،معرفی جاذبه های تفریحی وگردشگری لرستان، مسابقه پیامکی، موسیقی محلی ودعوت از خواننده ها ی خوش صدا ی شهرستانهای مختلف استان ازجمله بخشهای مختلف این برنامه است.

همچنین به منظورمعرفی ظرفیت ها وتوانمند یهای مناطق مختلف لرستان، دوربین برنامه  به شهرستانهای مختلف استان سفر کرده وهمه ی شهرها وبخشهای استان در قاب شبکه افلاک نشان داده میشوند .

تهیه کننده این برنامه :شهرام شادابفر

کارگردان :شهرام عباسی

مجری: سعید هدایتی