رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

SNG با تجهیزات HDدر مرکز لرستان - نمایش محتوای خبر

 

 

SNG با تجهیزات HDدر مرکز لرستان

SNG با تجهیزات HDدر مرکز لرستان

با پیگیری های دکتر شیروی مدیرکل صدا و سیمای مرکز لرستان  و حمایت معاون محترم امور استان ها و توجه ویژه معاون محترم توسعه و فناوری رسانه سازمان ، SNG مرکز لرستان تحویل گرفته شد . این SNG با دیش اتوماتیک، تجهیزات HD و به صورت اصلی و رزرو تجهیز شده که UPS آن قابلیت پخش ۴۰دقیقه برنامه در صورت قطع برق را دارد . این واحد در صورت نیاز با نصب یک دستگاه میکسر صدا و تصویر کوچک به راحتی قابلیت تبدیل شدن به OB Van را دارد.

قیمت حال حاضر آن با خودرو حدود ۳۵ میلیارد ریال است که تجهیزات آن از محل بودجه های عمرانی استان خریداری شده و خودرو بنز آن از طرف معاونت توسعه و فناوری رسانه اختصاص یافته است .