دوستان عزیز هم استانی چنانچه تمایل دارند عکس یا فیلم مراسم عزاداری، رسومات محرم، معرفی حسینه ها، هیئات مذهبی، تکیه ها و موضوعات آزاد با محوریت محرم را برای وبسایت مرکز لرستان ارسال نمایند. آثار با ذکر نام فرستنده در وبسایت و برنامه های پرمخاطب نمایش داده می شود.

Text to Identify