اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | شنبه، ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
رادیو

ایران سربلند4

 

برنامه ایران سر بلند از تولیدات صدای مرکز لرستان می باشد که ویژه برنامه انتخابات به مدت 30 دقیقه از رادیو لرستان تولید و پخش می شود.

ایران سربلند3

 

برنامه ایران سر بلند از تولیدات صدای مرکز لرستان می باشد که ویژه برنامه انتخابات به مدت 30 دقیقه از رادیو لرستان تولید و پخش می شود.

ابران سربلند2

 

برنامه ایران سر بلند از تولیدات صدای مرکز لرستان می باشد که ویژه برنامه انتخابات به مدت 30 دقیقه از رادیو لرستان تولید و پخش می شود.

 • نمایش رادیویی
 • کودک، زن و خانواده
 • علمی، فرهنگی و تاریخی
 • سیاسی و اقتصادی
 • دین و معارف اسلامی
 • ویژه برنامه مناسبتی

برنامه آفتاب و مهتاب از تولیدات صدای...
نمایش ردپای دیروز از تولیدات صدای مرکز...
نمایش شب زده از تولیدات صدای مرکز لرستان...
نمایش زمانی برای زندگی از تولیدات مرکز...

برنامه همولاتی برنامه 30 دقیقه ای از...
دولتسرا برنامه دولتسرا به مدت 50 دقیقه...
برنامه باغ کاغذی از تولیدات صدای مرکز...
خودروی ما زنده است برنامه خودروی ما زنده...

ایواره وخیر برنامه ایواره و خیر برنامه...
برنامه : سلام لرسوزمستان مدت : 60 دقیقه...
برنامه باغ کاغذی از تولیدات صدای مرکز...
مشاعره روزهای فرد از ساعت 12تا 12:45

برنامه ایران سر بلند از تولیدات صدای...
برنامه ایران سر بلند از تولیدات صدای...
برنامه ایران سر بلند از تولیدات صدای...
برنامه ایران سر بلند از تولیدات صدای...

برنامه : سلام لرسوزمستان مدت : 60 دقیقه...
محرم راز هر روز ساعت 5:00
برنامه باغ کاغذی از تولیدات صدای مرکز...
هر روز ساعت 12:50

رندان تشنه لب ویژه محرم هر روز ساعت...
شهر عاشقی برنامه شهر عاشقی ویژه سحر ماه...
برنامه نان و نمک برنامه ویژه افطار از...
ایران سربلند ویژه برنامه انتخابات14:30...

آنالوگ

صداي لرستان |Am 810 khz | Fm107/50 mhz

صداي بروجرد |Fm107/50mhz

ديجيتال: كانال ٢٦

فركانسهاي ماهواره ای:

Iransat |fr: 12283 mhz
Sr: 27500| Fec:3/4 | P: vertical
Intelsat | Fr:10962mhz
Fr:5300 | Fec:3/4 | P:horizontal

نظرات مخاطبان

میزان رضایتمندی شما از برنامه سلام لرسو به چه میزان است؟

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 21:45

  ماهور جمعه 180 دقیقه

 • 00:45

  پیام عصر 5 دقیقه

 • 00:50

  گلستانه 140 دقیقه

 • 03:10

  ماهور (تکرار) 81 دقیقه

 • 04:31

  محرم راز 14 دقیقه

 • 04:45

  پیام عصر 30 دقیقه

 • 05:15

  هوای تازه (تکرار) 45 دقیقه

 • 06:00

  مجله ورزشی 30 دقیقه

 • 06:30

  سلام لرسو 135 دقیقه

 • 08:45

  پیام زاگرس 15 دقیقه

 • 09:00

  دولتسرا 55 دقیقه

 • 09:55

  قانون مداری 5 دقیقه

 • 10:00

  افتاب و مهتاب 30 دقیقه

 • 10:30

  پیام زاگرس 30 دقیقه

 • 11:00

  اخبار 15 دقیقه

 • 11:15

  میعادگاه عاشقان 45 دقیقه

 • 12:00

  گلستانه 20 دقیقه

 • 12:20

  بلوطهای سوخته 10 دقیقه

 • 12:30

  گلستانه 140 دقیقه

 • 14:50

  شاهکار ادبی (تکرار) 20 دقیقه

 • 15:10

  ماهور (تکرار) 50 دقیقه

 • 16:00

  اخبار 45 دقیقه

 • 16:45

  پیام عصر 15 دقیقه

 • 17:00

  کوپه باغ جوانی 10 دقیقه

 • 17:10

  بهداشت زندگی 65 دقیقه

 • 18:15

  ایواره تو وخیر 105 دقیقه

 • 20:00

  بهشت دعوتیست 45 دقیقه

 • 20:45

  پیام عصر 105 دقیقه

 • 22:30

  راویان عشق (تکرار) 30 دقیقه

 • 23:00

  دانش زندگی