اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | پنج‌شنبه، ۲ آذر ۱۳۹۶
رادیو

سلام لرسو

هر روز  ساعت‌  07:00

سلام لرسو هر روز ساعت 7:00 به مدت مدت : 60 دقیقه

گلستانه

هر روز  ساعت‌  12:50

هر روز ساعت 12:50

رندان تشنه لب

هر روز  ساعت‌  16:15

رندان تشنه لب ویژه محرم هر روز ساعت 16:15 به مدت 75 دقیقه

 • نمایش رادیویی
 • کودک، زن و خانواده
 • علمی، فرهنگی و تاریخی
 • سیاسی و اقتصادی
 • دین و معارف اسلامی
 • ویژه برنامه مناسبتی

برنامه آفتاب و مهتاب از تولیدات صدای...
نمایش ردپای دیروز از تولیدات صدای مرکز...
نمایش شب زده از تولیدات صدای مرکز لرستان...
نمایش زمانی برای زندگی از تولیدات مرکز...

برنامه همولاتی برنامه 30 دقیقه ای از...
دولتسرا برنامه دولتسرا به مدت 50 دقیقه...
برنامه باغ کاغذی از تولیدات صدای مرکز...
خودروی ما زنده است برنامه خودروی ما زنده...

سلام لرسو هر روز ساعت 7:00 به مدت مدت :...
ایواره وخیر برنامه ایواره و خیر برنامه...
برنامه باغ کاغذی از تولیدات صدای مرکز...
مشاعره روزهای فرد از ساعت 12تا 12:45

برنامه ایران سر بلند از تولیدات صدای...
برنامه ایران سر بلند از تولیدات صدای...
برنامه ایران سر بلند از تولیدات صدای...
برنامه ایران سر بلند از تولیدات صدای...

سلام لرسو هر روز ساعت 7:00 به مدت مدت :...
هر روز ساعت 12:50
برنامه لحظه های اجابت از تولیدات صدای...
برنامه ماه طلایی از تولیدات صدای مرکز...

رندان تشنه لب ویژه محرم هر روز ساعت...
برنامه لحظه های اجابت از تولیدات صدای...
برنامه ماه طلایی از تولیدات صدای مرکز...
شهر عاشقی برنامه شهر عاشقی ویژه سحر ماه...

آنالوگ

صداي لرستان |Am 810 khz | Fm107/50 mhz

صداي بروجرد |Fm107/50mhz

ديجيتال: كانال ٢٦

فركانسهاي ماهواره ای:

Iransat |fr: 12283 mhz
Sr: 27500| Fec:3/4 | P: vertical
Intelsat | Fr:10962mhz
Fr:5300 | Fec:3/4 | P:horizontal

نظرات مخاطبان

میزان رضایتمندی شما از برنامه سلام لرسو به چه میزان است؟

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 22:30

  راویان عشق (تکرار) چهارشنبه 96 دقیقه

 • 00:06

  مجله ورزشی (تکرار) 39 دقیقه

 • 00:45

  پیام عصر 5 دقیقه

 • 00:50

  گلستانه 40 دقیقه

 • 01:30

  راویان عشق 100 دقیقه

 • 03:10

  ماهور (تکرار) 65 دقیقه

 • 04:15

  افتاب و مهتاب (تکرار) 16 دقیقه

 • 04:31

  محرم راز 14 دقیقه

 • 04:45

  پیام عصر 45 دقیقه

 • 05:30

  روستانشینان و عشایر 30 دقیقه

 • 06:00

  مجله ورزشی (تکرار) 15 دقیقه

 • 06:15

  هوای تازه (تکرار) 15 دقیقه

 • 06:30

  سلام لرسو 135 دقیقه

 • 08:45

  پیام زاگرس 15 دقیقه

 • 09:00

  دولتسرا 55 دقیقه

 • 09:55

  قانون مداری 5 دقیقه

 • 10:00

  هوای تازه 30 دقیقه

 • 10:30

  پیام زاگرس 30 دقیقه

 • 11:00

  اخبار 60 دقیقه

 • 12:00

  گلستانه 10 دقیقه

 • 12:10

  مشاعره 10 دقیقه

 • 12:20

  مشاعره 10 دقیقه

 • 12:30

  گلستانه 60 دقیقه

 • 13:30

  راویان عشق 80 دقیقه

 • 14:50

  شاهکار ادبی (تکرار) 0 دقیقه

 • 14:50

  شاهکار ادبی (تکرار) 20 دقیقه

 • 15:10

  ماهور (تکرار) 50 دقیقه

 • 16:00

  اخبار 15 دقیقه

 • 16:15

  افتاب و مهتاب 30 دقیقه

 • 16:45

  پیام عصر 15 دقیقه

 • 17:00

  کوپه باغ جوانی 75 دقیقه

 • 18:15

  ایواره تو وخیر 105 دقیقه

 • 20:00

  بهشت دعوتیست 45 دقیقه

 • 20:45

  پیام عصر 105 دقیقه

 • 22:30

  راویان عشق (تکرار) 30 دقیقه

 • 23:00

  بهداشت زندگی (تکرار)