حمایت از کالای ایرانی | شنبه، ۲۴ آذر ۱۳۹۷
رادیو

سلام لرسو

هر روز  ساعت‌  7

برنامه سلام لرسو برنامه ای 60 دقیقه ای از تولیدات مرکز لرستان از شنبه تا پنج شنبه به صورت زنده پخش می شود.

پیام زاگرس

هر روز در دو بخش  ساعت‌  9

برنامه پیام زاگرس برنامه 15 دقیقه ای از رادیو لرستان که هرروز در فواصل پخش به صورن زنده پخش می شود.

نمایش هفته

جمعه  ساعت‌  21

برنامه نمایش هفته برنامه ای برنامه ایی30 دقیقه ای از گروه نمایش رادیو لرستان تولید و پخش می شو

 • نمایش رادیویی
 • کودک، زن و خانواده
 • علمی، فرهنگی و تاریخی
 • سیاسی و اقتصادی
 • دین و معارف اسلامی
 • ویژه برنامه مناسبتی

نمایش هفته از تولیدات صدای مرکز لرستان...
برنامه آفتاب و مهتاب از تولیدات صدای...
نمایش ردپای دیروز از تولیدات صدای مرکز...
نمایش شب زده از تولیدات صدای مرکز لرستان...

برنامه سلام لرسو برنامه ای 60 دقیقه ای...
برنامه پیام زاگرس برنامه 15 دقیقه ای از...
برنامه نمایش هفته برنامه ای برنامه ایی30...
برنامه هفت شمه از تولیدات مرکز لرستان به...

برنامه سلام لرسو برنامه ای 60 دقیقه ای...
برنامه پیام زاگرس برنامه 15 دقیقه ای از...
برنامه نمایش هفته برنامه ای برنامه ایی30...
برنامه هفت شمه از تولیدات مرکز لرستان به...

برنامه سلام لرسو برنامه ای 60 دقیقه ای...
برنامه پیام زاگرس برنامه 15 دقیقه ای از...
برنامه" راه تورا می خواند" : برنامه ای...
برنامه بوستان دانایی : برنامه ای به مدت...

برنامه سلام لرسو برنامه ای 60 دقیقه ای...
برنامه پیام زاگرس برنامه 15 دقیقه ای از...
برنامه راه رسا از میان برنامه های 10...
برنامه سرای پارسی از تولیدات میان برنامه...

برنامه پیام زاگرس برنامه 15 دقیقه ای از...
برنامه یادگار کربلا: برنامه ای به مدت...
برنامه مسلخ عشق : ویژه برنامه عید قربان...
برنامه گلستانه برنامه ای 30 دقیقه ای از...

آنالوگ

صداي لرستان |Am 810 khz | Fm107/50 mhz

صداي بروجرد |Fm107/50mhz

ديجيتال: كانال ٢٦

فركانسهاي ماهواره ای:

Iransat |fr: 12283 mhz
Sr: 27500| Fec:3/4 | P: vertical
Intelsat | Fr:10962mhz
Fr:5300 | Fec:3/4 | P:horizontal

نظرات مخاطبان

میزان رضایتمندی شما از برنامه سلام لرسو به چه میزان است؟

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 21:45

  ماهور جمعه 180 دقیقه

 • 00:45

  پیام عصر 5 دقیقه

 • 00:50

  گلستانه 140 دقیقه

 • 03:10

  ماهور (تکرار) 81 دقیقه

 • 04:31

  محرم راز 14 دقیقه

 • 04:45

  پیام عصر 30 دقیقه

 • 05:15

  هوای تازه (تکرار) 45 دقیقه

 • 06:00

  مجله ورزشی 30 دقیقه

 • 06:30

  سلام لرسو 135 دقیقه

 • 08:45

  پیام زاگرس 15 دقیقه

 • 09:00

  دولتسرا 55 دقیقه

 • 09:55

  قانون مداری 5 دقیقه

 • 10:00

  افتاب و مهتاب 30 دقیقه

 • 10:30

  پیام زاگرس 30 دقیقه

 • 11:00

  اخبار 15 دقیقه

 • 11:15

  میعادگاه عاشقان 45 دقیقه

 • 12:00

  گلستانه 20 دقیقه

 • 12:20

  بلوطهای سوخته 10 دقیقه

 • 12:30

  گلستانه 140 دقیقه

 • 14:50

  شاهکار ادبی (تکرار) 20 دقیقه

 • 15:10

  ماهور (تکرار) 50 دقیقه

 • 16:00

  اخبار 45 دقیقه

 • 16:45

  پیام عصر 15 دقیقه

 • 17:00

  کوپه باغ جوانی 10 دقیقه

 • 17:10

  بهداشت زندگی 65 دقیقه

 • 18:15

  ایواره تو وخیر 105 دقیقه

 • 20:00

  بهشت دعوتیست 45 دقیقه

 • 20:45

  پیام عصر 105 دقیقه

 • 22:30

  راویان عشق (تکرار) 30 دقیقه

 • 23:00

  دانش زندگی