اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | شنبه، ۵ اسفند ۱۳۹۶
رادیو

انفجار نور ویژه 22 بهمن

22 بهمن  ساعت‌  زنده

برنامه انفجار نور ویژه 22 بهمن به مدت 190 دقیقه برنامه انفجار نور ویژه 22 بهمن که به صورت زنده از صدای مرکز لرستان پخش شد.

عصر انتظار

جمعه  ساعت‌  17

برنامه عصر انتظار از تولیدات صدای مرکز لرستان می باشد که روزهای جمعه از صدای مرکز لرستان به مدت 30 دقیقه تولید و پخش می شود.

حماسه ماندگار

9 دی  ساعت‌  9

ویژه برنامه حماسه ماندگار از تولیدات صدای مرکز لرستان می باشد که 9 دی از صدای مرکز لرستان به مدت 60دقیقه به صورت زنده پخش می شود.

 • نمایش رادیویی
 • کودک، زن و خانواده
 • علمی، فرهنگی و تاریخی
 • سیاسی و اقتصادی
 • دین و معارف اسلامی
 • ویژه برنامه مناسبتی

نمایش هفته از تولیدات صدای مرکز لرستان...
برنامه آفتاب و مهتاب از تولیدات صدای...
نمایش ردپای دیروز از تولیدات صدای مرکز...
نمایش شب زده از تولیدات صدای مرکز لرستان...

برنامه افق دانش از تولیدات صدای مرکز...
برنامه دانش و هوش از تولیدات صدای مرکز...
برنامه هوای تازه از تولیدات صدای مرکز...
برنامه ایواره تو وخیر از تولیدات صدای...

ویژه برنامه حماسه ماندگار از تولیدات...
برنامه افق دانش از تولیدات صدای مرکز...
برنامه دانش و هوش از تولیدات صدای مرکز...
برنامه ایواره تو وخیر از تولیدات صدای...

برنامه ایران سر بلند از تولیدات صدای...
برنامه ایران سر بلند از تولیدات صدای...
برنامه ایران سر بلند از تولیدات صدای...
برنامه ایران سر بلند از تولیدات صدای...

برنامه عصر انتظار از تولیدات صدای مرکز...
ویژه برنامه حماسه ماندگار از تولیدات...
برنامه ایواره تو وخیر از تولیدات صدای...
سلام لرسو هر روز ساعت 7:00 به مدت مدت :...

برنامه انفجار نور ویژه 22 بهمن به مدت...
برنامه عصر انتظار از تولیدات صدای مرکز...
ویژه برنامه حماسه ماندگار از تولیدات...
رندان تشنه لب ویژه محرم هر روز ساعت...

آنالوگ

صداي لرستان |Am 810 khz | Fm107/50 mhz

صداي بروجرد |Fm107/50mhz

ديجيتال: كانال ٢٦

فركانسهاي ماهواره ای:

Iransat |fr: 12283 mhz
Sr: 27500| Fec:3/4 | P: vertical
Intelsat | Fr:10962mhz
Fr:5300 | Fec:3/4 | P:horizontal

نظرات مخاطبان

میزان رضایتمندی شما از برنامه سلام لرسو به چه میزان است؟

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 21:45

  ماهور جمعه 180 دقیقه

 • 00:45

  پیام عصر 5 دقیقه

 • 00:50

  گلستانه 140 دقیقه

 • 03:10

  ماهور (تکرار) 81 دقیقه

 • 04:31

  محرم راز 14 دقیقه

 • 04:45

  پیام عصر 30 دقیقه

 • 05:15

  هوای تازه (تکرار) 45 دقیقه

 • 06:00

  مجله ورزشی 30 دقیقه

 • 06:30

  سلام لرسو 135 دقیقه

 • 08:45

  پیام زاگرس 15 دقیقه

 • 09:00

  دولتسرا 55 دقیقه

 • 09:55

  قانون مداری 5 دقیقه

 • 10:00

  افتاب و مهتاب 30 دقیقه

 • 10:30

  پیام زاگرس 30 دقیقه

 • 11:00

  اخبار 15 دقیقه

 • 11:15

  میعادگاه عاشقان 45 دقیقه

 • 12:00

  گلستانه 20 دقیقه

 • 12:20

  بلوطهای سوخته 10 دقیقه

 • 12:30

  گلستانه 140 دقیقه

 • 14:50

  شاهکار ادبی (تکرار) 20 دقیقه

 • 15:10

  ماهور (تکرار) 50 دقیقه

 • 16:00

  اخبار 45 دقیقه

 • 16:45

  پیام عصر 15 دقیقه

 • 17:00

  کوپه باغ جوانی 10 دقیقه

 • 17:10

  بهداشت زندگی 65 دقیقه

 • 18:15

  ایواره تو وخیر 105 دقیقه

 • 20:00

  بهشت دعوتیست 45 دقیقه

 • 20:45

  پیام عصر 105 دقیقه

 • 22:30

  راویان عشق (تکرار) 30 دقیقه

 • 23:00

  دانش زندگی