حمایت از کالای ایرانی | یک‌شنبه، ۳۱ تیر ۱۳۹۷
رادیو

صدای آشنا

هر روز  ساعت‌  22

برنامه صدای اشنا برنامه ای 20 دقیقه ای از تولیدات مرکز لرستان تولید و پخش میشود.

فرهنگ شاهنامه

شنبه،یکشنبه،دوشنبه،سه شنبه  ساعت‌  22:15

برنامه فرهنگ شاهنامه برنامه ای 15 دقیقه ای از تولیدات مرکز لرستان تولید و پخش میشود.

مجله ورزشی

روزهای زوج  ساعت‌  6

برنامه مجله ورزشی برنامه ای 30 دقیقه ای از تولیدات مرکز لرستان که روزهای زوج از صدای مرکز لرستان تولید و پخش میشود.

 • نمایش رادیویی
 • کودک، زن و خانواده
 • علمی، فرهنگی و تاریخی
 • سیاسی و اقتصادی
 • دین و معارف اسلامی
 • ویژه برنامه مناسبتی

نمایش هفته از تولیدات صدای مرکز لرستان...
برنامه آفتاب و مهتاب از تولیدات صدای...
نمایش ردپای دیروز از تولیدات صدای مرکز...
نمایش شب زده از تولیدات صدای مرکز لرستان...

برنامه صدای اشنا برنامه ای 20 دقیقه ای...
برنامه فرهنگ شاهنامه برنامه ای 15 دقیقه...
برنامه مجله ورزشی برنامه ای 30 دقیقه ای...
برنامه پیام زاگرس برنامه 15 دقیقه ای از...

برنامه صدای اشنا برنامه ای 20 دقیقه ای...
برنامه فرهنگ شاهنامه برنامه ای 15 دقیقه...
برنامه پیام زاگرس برنامه 15 دقیقه ای از...
برنامه نسیم مهر 5 دقیقه ای از تولیدات...

برنامه نسیم مهر 5 دقیقه ای از تولیدات...
برنامه از قانون بیشتر بدانیم 5 دقیقه ای...
برنامه مردم و مسئولین از تولیدات مرکز...
برنامه سلام لرسو برنامه ای 60 دقیقه ای...

برنامه صدای اشنا برنامه ای 20 دقیقه ای...
برنامه فرهنگ شاهنامه برنامه ای 15 دقیقه...
برنامه راه رسا برنامه ای 10دقیق ای از...
برنامه پیام زاگرس برنامه 15 دقیقه ای از...

برنامه گلستانه برنامه ای 30 دقیقه ای از...
برنامه تا اسمان آبی برنامه ای 5 دقیقه ای...
برنامه بهشت دعوتیست تنظیمی اذان مغرب از...
برنامه عصر انتظار از تولیدات مرکز...

آنالوگ

صداي لرستان |Am 810 khz | Fm107/50 mhz

صداي بروجرد |Fm107/50mhz

ديجيتال: كانال ٢٦

فركانسهاي ماهواره ای:

Iransat |fr: 12283 mhz
Sr: 27500| Fec:3/4 | P: vertical
Intelsat | Fr:10962mhz
Fr:5300 | Fec:3/4 | P:horizontal

نظرات مخاطبان

میزان رضایتمندی شما از برنامه سلام لرسو به چه میزان است؟

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 23:00

  دانش زندگی شنبه 105 دقیقه

 • 00:45

  پیام عصر 5 دقیقه

 • 00:50

  گلستانه 140 دقیقه

 • 03:10

  ماهور (تکرار) 65 دقیقه

 • 04:15

  افتاب و مهتاب (تکرار) 16 دقیقه

 • 04:31

  محرم راز 14 دقیقه

 • 04:45

  پیام عصر 75 دقیقه

 • 06:00

  مجله ورزشی (تکرار) 30 دقیقه

 • 06:30

  سلام لرسو 135 دقیقه

 • 08:45

  پیام زاگرس 15 دقیقه

 • 09:00

  دولتسرا 55 دقیقه

 • 09:55

  قانون مداری 5 دقیقه

 • 10:00

  هوای تازه 30 دقیقه

 • 10:30

  پیام زاگرس 30 دقیقه

 • 11:00

  اخبار 15 دقیقه

 • 11:15

  مردم و مسئولین 45 دقیقه

 • 12:00

  گلستانه 10 دقیقه

 • 12:10

  مشاعره 10 دقیقه

 • 12:20

  مشاعره 10 دقیقه

 • 12:30

  گلستانه 140 دقیقه

 • 14:50

  شاهکار ادبی (تکرار) 20 دقیقه

 • 15:10

  ماهور (تکرار) 50 دقیقه

 • 16:00

  اخبار 15 دقیقه

 • 16:15

  افتاب و مهتاب 30 دقیقه

 • 16:45

  پیام عصر 15 دقیقه

 • 17:00

  کوپه باغ جوانی 75 دقیقه

 • 18:15

  ایواره تو وخیر 105 دقیقه

 • 20:00

  بهشت دعوتیست 45 دقیقه

 • 20:45

  پیام عصر 105 دقیقه

 • 22:30

  راویان عشق (تکرار) 30 دقیقه

 • 23:00

  بهداشت زندگی (تکرار)