حمایت از کالای ایرانی | شنبه، ۳۱ شهریور ۱۳۹۷
رادیو

یادگار کربلا

یکشنبه  ساعت‌  18

برنامه یادگار کربلا: برنامه ای به مدت 85دقیقه از تولیدات مرکز لرستان به مناسبت شهادت امام محمد باقر(ع) می باشد.

یک نکته ،یک ترانه

هر روز  ساعت‌  15

برنامه یک نکته یک ترانه : برنامه ای به مدت 15دقیقه از تولیدات مرکز لرستان که تولید و پخش میشود.

راه تو را میخواند

جمعه  ساعت‌  18

برنامه" راه تورا می خواند" : برنامه ای به مدت 30 دقیقه از تولیدات مرکز لرستان می باشد.

 • نمایش رادیویی
 • کودک، زن و خانواده
 • علمی، فرهنگی و تاریخی
 • سیاسی و اقتصادی
 • دین و معارف اسلامی
 • ویژه برنامه مناسبتی

نمایش هفته از تولیدات صدای مرکز لرستان...
برنامه آفتاب و مهتاب از تولیدات صدای...
نمایش ردپای دیروز از تولیدات صدای مرکز...
نمایش شب زده از تولیدات صدای مرکز لرستان...

برنامه یک نکته یک ترانه : برنامه ای به...
برنامه کوچه باغ جوانی : برنامه ای به مدت...
برنامه معجزه طبیعت : برنامه ای به مدت 5...
برنامه معجزه طبیعت : برنامه ای به مدت 5...

برنامه" راه تورا می خواند" : برنامه ای...
برنامه دالگه : برنامه ای به مدت 45 دقیقه...
برنامه بوستان دانایی : برنامه ای به مدت...
برنامه دفتر دانایی : برنامه ای به مدت 15...

برنامه" راه تورا می خواند" : برنامه ای...
برنامه بوستان دانایی : برنامه ای به مدت...
برنامه دفتر دانایی : برنامه ای به مدت 15...
برنامه نسیم مهر 5 دقیقه ای از تولیدات...

برنامه یادگار کربلا: برنامه ای به مدت...
برنامه" راه تورا می خواند" : برنامه ای...
برنامه کوچه باغ جوانی : برنامه ای به مدت...
برنامه مسلخ عشق : ویژه برنامه عید قربان...

برنامه یادگار کربلا: برنامه ای به مدت...
برنامه مسلخ عشق : ویژه برنامه عید قربان...
برنامه گلستانه برنامه ای 30 دقیقه ای از...
برنامه تا اسمان آبی برنامه ای 5 دقیقه ای...

آنالوگ

صداي لرستان |Am 810 khz | Fm107/50 mhz

صداي بروجرد |Fm107/50mhz

ديجيتال: كانال ٢٦

فركانسهاي ماهواره ای:

Iransat |fr: 12283 mhz
Sr: 27500| Fec:3/4 | P: vertical
Intelsat | Fr:10962mhz
Fr:5300 | Fec:3/4 | P:horizontal

نظرات مخاطبان

میزان رضایتمندی شما از برنامه سلام لرسو به چه میزان است؟

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 21:45

  ماهور جمعه 180 دقیقه

 • 00:45

  پیام عصر 5 دقیقه

 • 00:50

  گلستانه 140 دقیقه

 • 03:10

  ماهور (تکرار) 81 دقیقه

 • 04:31

  محرم راز 14 دقیقه

 • 04:45

  پیام عصر 30 دقیقه

 • 05:15

  هوای تازه (تکرار) 45 دقیقه

 • 06:00

  مجله ورزشی 30 دقیقه

 • 06:30

  سلام لرسو 135 دقیقه

 • 08:45

  پیام زاگرس 15 دقیقه

 • 09:00

  دولتسرا 55 دقیقه

 • 09:55

  قانون مداری 5 دقیقه

 • 10:00

  افتاب و مهتاب 30 دقیقه

 • 10:30

  پیام زاگرس 30 دقیقه

 • 11:00

  اخبار 15 دقیقه

 • 11:15

  میعادگاه عاشقان 45 دقیقه

 • 12:00

  گلستانه 20 دقیقه

 • 12:20

  بلوطهای سوخته 10 دقیقه

 • 12:30

  گلستانه 140 دقیقه

 • 14:50

  شاهکار ادبی (تکرار) 20 دقیقه

 • 15:10

  ماهور (تکرار) 50 دقیقه

 • 16:00

  اخبار 45 دقیقه

 • 16:45

  پیام عصر 15 دقیقه

 • 17:00

  کوپه باغ جوانی 10 دقیقه

 • 17:10

  بهداشت زندگی 65 دقیقه

 • 18:15

  ایواره تو وخیر 105 دقیقه

 • 20:00

  بهشت دعوتیست 45 دقیقه

 • 20:45

  پیام عصر 105 دقیقه

 • 22:30

  راویان عشق (تکرار) 30 دقیقه

 • 23:00

  دانش زندگی